Dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W celu rozpoczęcia Kursu na Prawo Jazdy należy postępować według wytycznych wskazanych przez przepisy. Poniżej w kilku krokach przedstawimy Państwu, jakie czynności należy wykonać, by rozpocząć kurs w naszym Ośrodku.

  1. Orzeczenie lekarskie
  2. Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
  3. Odebranie Profilu (PKK)
  4. Zapisanie się na kurs

 

Krok 1 – Badania lekarskie zakończone orzeczeniem lekarskim

Na początek należy umówić się na wizytę u lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich wobec osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wobec kierowców.

Po badaniach lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W orzeczeniu może być zaznaczona np. konieczność noszenia okularów lub soczewek.

Szukając odpowiedniego lekarza warto zwrócić się do odpowiednich gabinetów bądź przychodni medycyny pracy. Można to uczynić na przykład za pomocą popularnej wyszukiwarki internetowej wpisując kluczowe hasła: „lekarz dla kierowców“.

 

Krok 2 – Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

WYMAGANE DOKUMENTY:
  • orzeczenie lekarskie
  • wniosek o wydanie prawa jazdy – własnoręcznie napisany i podpisany
  • dowód tożsamości
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem

 

Z powyższymi dokumentami należy udać się do wydziału komunikacji ze względu na miejsce swojego zamieszkania (w praktyce niektóre starostwa mogą wymagać jako deklaracji zamieszkania np. umowy najmu mieszkania lub też indeksu, inne mogą żądać potwierdzenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy).

Należy udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego celem założenia PKK.

Krok 3 – Odbiór Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) można odebrać osobiście, lub poprzez upełnomocnioną osobę.

Krok 4 – Zapisanie się na kurs

Zapisując się w naszej szkole na kurs należy przedstawić odebrany wcześniej numer nadanego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).Ile muszę mieć lat by rozpocząć kurs na kat B?

Do egzaminu na kat B mogą przystąpić tylko osoby które ukończyły 18 lat. W szkoleniu jednak mogą brać udział osoby które nie ukończyły 18 roku życia, ale nie wcześniej jak na 3 miesiące przed ich ukończeniem.


Ile kosztuje egzamin na kat B?

Koszt egzaminu państwowego w zakresie kat B wynosi. Egzamin teoretyczny = 30 zł egzamin praktyczny = 140 zł. Razem koszt egzaminu = 170 zł.